zondag 28 augustus 2011

Stichting en bestuur

Op 30 augustus 1990 is formeel de "Stichting tot behoud van de botter EB25"
opgericht in Monnickendam.


Lid 1 en 2 van Artikel 2 van de statuten gaan over het doel van de stichting.
De tekst luidt:
  1. De stichting heeft ten doel het behoud van de botter EB 25, zomede de deelname aan festiviteiten, georganiseerd door de Vereniging Botterbehoud en andere organisaties, die het in stand houden van historische schepen voorstaan. 
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: de restauratie en het onderhoud van die botter in originele toestand; 
    • exploitatie van die botter ter bestrijding van de onkosten, 
    • in het bijzonder door middel van toertochten en eventuele vrachtvaarten; 
    • al hetgeen met het voorstaande in de ruimste zin daarmee verband houdt. 
Het bestuur van de Stichting voor het behoud van de EB25 heeft momenteel 4 leden;
in volgorde van anci├źnniteit:

Sybr├źn de Jeu, secretaris
0653 325 758

Jos van Oosten, penningmeester
0653 212 792
Theo Voogd, bestuurslid
0610 268 004
Jac Rongen, voorzitter
0653 980 719


De stichting kan nooit zonder de inzet van vrijwilligers.
Vanwege hun nimmer aflatende inzet hierbij de eervolle vermelding van onze super vrijwilligers:

Dick Wouters, super vrijwilliger
0624 859 030Ruud Zuiderhoek, voormalig bestuurslid, super vrijwilliger
0644 238 549
Soms is het voor een stichting handig om zich te laten adviseren.
Zeker omdat we de EB25 op innovatieve groene wijze duurzaam als varend erfgoed wil behouden.

Marijke Kloosterman, onbezoldigd en onafhankelijk adviseur